Birdnesting

Living together apart, LTA, Scheiding, Echtscheiding, Ouderschap, Ouderschapsbemiddeling, Scheidingsbemiddeling, Familierecht, advocaat, Goyens, Appeldoorn, Willems, Kinderen en scheiding, Nieuw samengesteld gezin, Nieuw gezin, Bemiddeling, Stiefouder, Plusouder, Verblijfsregeling, Gevolgen scheiding, Scheiding regeling kinderen, Living together apart, LTA, Scheiding, Echtscheiding, Ouderschap, Ouderschapsbemiddeling, Scheidingsbemiddeling, Familierecht, advocaat, Goyens, Appeldoorn, Willems, Kinderen en scheiding, Nieuw samengesteld gezin, Nieuw gezin, Bemiddeling, Stiefouder, Plusouder, Verblijfsregeling, Gevolgen scheiding, Scheiding regeling kinderenLiving together apart, LTA, Scheiding, Echtscheiding, Ouderschap, Ouderschapsbemiddeling, Scheidingsbemiddeling, Familierecht, advocaat, Goyens, Appeldoorn, Willems, Kinderen en scheiding, Nieuw samengesteld gezin, Nieuw gezin, Bemiddeling, Stiefouder, Plusouder, Verblijfsregeling, Gevolgen scheiding, Scheiding regeling kinderen, Living together apart, LTA, Scheiding, Echtscheiding, Ouderschap, Ouderschapsbemiddeling, Scheidingsbemiddeling, Familierecht, advocaat, Goyens, Appeldoorn, Willems, Kinderen en scheiding, Nieuw samengesteld gezin, Nieuw gezin, Bemiddeling, Stiefouder, Plusouder, Verblijfsregeling, Gevolgen scheiding, Scheiding regeling kinderenLiving together apart, LTA, Scheiding, Echtscheiding, Ouderschap, Ouderschapsbemiddeling, Scheidingsbemiddeling, Familierecht, advocaat, Goyens, Appeldoorn, Willems, Kinderen en scheiding, Nieuw samengesteld gezin, Nieuw gezin, Bemiddeling, Stiefouder, Plusouder, Verblijfsregeling, Gevolgen scheiding, Scheiding regeling kinderen, Living together apart, LTA, Scheiding, Echtscheiding, Ouderschap, Ouderschapsbemiddeling, Scheidingsbemiddeling, Familierecht, advocaat, Goyens, Appeldoorn, Willems, Kinderen en scheiding, Nieuw samengesteld gezin, Nieuw gezin, Bemiddeling, Stiefouder, Plusouder, Verblijfsregeling, Gevolgen scheiding, Scheiding regeling kinderenLiving together apart, LTA, Scheiding, Echtscheiding, Ouderschap, Ouderschapsbemiddeling, Scheidingsbemiddeling, Familierecht, advocaat, Goyens, Appeldoorn, Willems, Kinderen en scheiding, Nieuw samengesteld gezin, Nieuw gezin, Bemiddeling, Stiefouder, Plusouder, Verblijfsregeling, Gevolgen scheiding, Scheiding regeling kinderen, Living together apart, LTA, Scheiding, Echtscheiding, Ouderschap, Ouderschapsbemiddeling, Scheidingsbemiddeling, Familierecht, advocaat, Goyens, Appeldoorn, Willems, Kinderen en scheiding, Nieuw samengesteld gezin, Nieuw gezin, Bemiddeling, Stiefouder, Plusouder, Verblijfsregeling, Gevolgen scheiding, Scheiding regeling kinderenLiving together apart, LTA, Scheiding, Echtscheiding, Ouderschap, Ouderschapsbemiddeling, Scheidingsbemiddeling, Familierecht, advocaat, Goyens, Appeldoorn, Willems, Kinderen en scheiding, Nieuw samengesteld gezin, Nieuw gezin, Bemiddeling, Stiefouder, Plusouder, Verblijfsregeling, Gevolgen scheiding, Scheiding regeling kinderen, Living together apart, LTA, Scheiding, Echtscheiding, Ouderschap, Ouderschapsbemiddeling, Scheidingsbemiddeling, Familierecht, advocaat, Goyens, Appeldoorn, Willems, Kinderen en scheiding, Nieuw samengesteld gezin, Nieuw gezin, Bemiddeling, Stiefouder, Plusouder, Verblijfsregeling, Gevolgen scheiding, Scheiding regeling kinderen

Living Together Apart

Schrijf u in op onze nieuwsbrief:

Naam:

E-mail adres:

 

BIRDNESTING =

 

'Een verblijfsregeling tijdens en/of na een scheiding, waarbij de ouders overeenkomen dat de kinderen in het ouderlijk huis blijven wonen en de ouders daar beurtelings verblijven.'

 

 

Het verhaal van Jan en Nicole........

Toen Jan in 2006 aan Nicole vertelde dat hij gevoelens had voor iemand anders, ervaarde Nicole dit als een donderslag bij heldere hemel. Hoewel ze zich persoonlijk diep gekwetst voelde, beïnvloedde dit nooit haar overtuiging om het ouderschap over Lut (14 jaar op dat ogenblik), Frans (17) en Wout ( 10) samen met Jan te blijven delen.

 

Omdat de kinderen voelden dat er iets scheelde, legden Nicole en Jan hen de situatie uit. Enigszins humoristisch leggen ze uit dat Lut daarop haar vader aan de deur zette. Zij wilde niet langer het lijden van haar moeder aanzien en vond dat er iéts moest gebeuren: Jan moest maar vertrekken…..

 

Zo gebeurde het dat Jan, 2 maanden nadat hij Nicole vertelde over zijn gevoelens voor Karolien, tijdelijk naar de woning van een kennis verhuisde en nadien naar een huurappartement.

Tijdens die maanden bleven Jan en Nicole regelmatig overleggen over hun toekomst, waarbij ze zich simpelweg lieten leiden door het belang en geluk van de kinderen. Een bijzondere bezorgdheid was hun vrees dat dat Frans en Lut te oud waren om nog op-en-af te verhuizen.

Om te zorgen dat de kinderen voldoende contact met allebei behielden in deze nog onzekere periode, verbleven zij stilaan ongeveer wekelijks afwisselend in het huis. Lees verder...

 

 

 

 

 

 

Copyright 2013 © All Rights Reserved